1996-2016, 20 χρόνια Μικρή Άρκτος.
Open
X

Νέες Παραγωγές

<< >>

Recent Updates

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1996-2016,
20 χρόνια Μικρή Άρκτος

06/05/2016
To 2016 η Μικρή Άρκτος, συμπληρώνει είκοσι χρόνια από την ίδρυσή της.

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 στις 20:00 στον Ιανό

04/05/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙΙ “ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ”

Τρίτη 17 Μαΐου στις 20:30 στον Ιανό

03/05/2016
K O M I T A S
Gurdjieff Folk Instruments Ensemble
Levon Eskenian